Od wiedzy do zrozumienia

Na tym etapie budujemy i systematyzujemy naszą wiedzę, tak aby otworzyć się na doświadczenie oraz nadać mu znaczenie: po co to robisz? Skomplikowane i zawiłe koncepty pracy z energią zostaną wytłumaczone w prosty, przystępny i zabawny sposób.
Celem jest zrozumienie jaki wpływ masz na Twoje życie i jak przyciągnąć nowe:

  • Dualność rzeczywistości 
  • Twoje 3 narzędzia
  • Twoja energia
  • Proaktywność i reaktywność
  • Ty w aspekcie energii
  • Prawo lodówki